Husforsikring

OK/Vardia Husforsikring dækker dit hus, hvis det bliver ramt af skader, der bl.a. skyldes brand, storm, vand, tyveri og hærværk.

Klik her for at downloade vilkår for husforsikringen

Enkel og overskuelig husforsikring

Hos Vardia ønsker vi at lave enkle forsikringer til konkurrencedygtige priser, hvor du ikke skal betale ekstra for andres risiko, men udelukkende for den risiko, som du selv udgør. I dækningsskemaet herunder kan du se, hvad din husforsikring kan indeholde.

 • Mulighed for gebyrfri månedsvis betaling
 • Dækker til nyværdi med undtagelse af 6 klart definerede områder (fremgår af vores betingelser for husforsikringen)
 • Mulighed for at vælge 0 kroner i selvrisiko ved skader
 • Ingen tvungen højere selvrisiko ved f.eks. vandskade eller svamp og rådskader
 • Flere attraktive tilvalgsdækninger
 • Inkluderer skjulte rør og stiklednings dækning som standard
 • Du får det laveste antal afskrivningstabeller på markedet
 • Ingen afskrivning på rør
 • Udvidet vandskade: dækker hvis nedbør trænger ind i bygningen- også selvom der ikke er tale om skybrud eller tøbrud. Dækker også udsivning fra synlige installationer

 

 • Svamp/insekter/råd: dækker blandt andet angreb fra insekter, som ødelægger træværket og aktiv angreb af svamp.

 

 • Entreprisedækning: dækker hvis du skal bygge om i en periode. Omfatter blandt andet dækning af fysisk skade på bestående bygninger, hvis det er direkte følge af arbejdets fysiske udførelse.