Spørgsmål og svar – Nedlagt landbrug

Vi har samlet nogle af de typiske spørgsmål, vi får når det drejer sig om forsikring til nedlagt landbrug. Kan du ikke finde svar på netop dit spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice enten på mail eller telefon.

1. Hvilke bygninger er omfattet af min forsikring?

Selve huset med tilhørende udbygninger. Derudover er garage, carport, udhuse, drivhuse til hobbybrug omfattet af forsikringen.

Det er vigtigt, at alle dine udbygninger fremgår af din police.

2. Er der forskel på dækningen for mit hovedhus og udbygningerne?

Ved skader på dit hovedhus erstatter vi til nyværdi, hvilket betyder at du vil modtage den erstatning, som det på skadetidspunktet vil koste at genoprette det beskadigede som nyt på samme sted og på samme byggemåde.

Ved skader på udbygningerne erstatter vi ud fra den fastsatte sum (førsterisikosum) Førsterisikosum betyder, at de forsikrede bygninger og tilbehør erstattes til nyværdi, men dog højst indtil den fastsatte forsikringssum, som fremgår af policen for hver af de forsikrede udbygninger. Der foretages dog fradrag for værdiforringelsen i erstatningen ved slid og ælde, såfremt denne værdiforringelse overstiger 30% af bygningens nyværdi.

3. Skal jeg have en brandforsikring på mit nedlagte landbrug?

Har du lånt penge til at købe dit hus, så vil kreditforeningen som minimum kræve, at du har en brandforsikring på dit nedlagte landbrug. Det vil dog være en god idé, at sikre sig mod andre typer af skader også.

4. Dækker min forsikring skader på mit solvarme og solcelleanlæg?

Ja, din forsikringen dækker skader på dit solvarme- eller solcelleanlæg i tilfælde af bl.a. brand-, storm-, hagl-, vand-, frost-, lyn- og eksplosionsskader samt ved tyveri og hærværk.

For at skaderne på dit solvarme- eller solcelleanlæg er dækket, skal det være forsvarligt fastmonteret til tag, støbt sokkel eller jordankre, som er korrekt dimensioneret efter jordbundsforholdende og størrelsen af anlægget.

5. Er det vigtigt at jeg løbende vedligeholder mit nedlagte landbrug?

Ja, det er vigtigt at du løbende vedligeholder dit nedlagte landbrug, da din forsikring ikke dækker skader der skyldes manglende vedligeholdelse.

6. Kan jeg vælge, at have min forsikring uden selvrisiko?

Ja, du kan selv vælge, om du vil have forsikringen med eller uden selvrisiko. Vælger du en selvrisiko, bliver forsikringen naturligvis billigere, men du skal selv betale for en del af skaden.

7. Hvordan opkræves husforsikringen?

Forsikringen opkræves som udgangspunkt hver måned over BS betalingsservice.

8. Hvorfor er min første opkrævning højere end aftalt?

​Opkrævningen er større den første måned, da den indeholder stormflodsbidrag, som er et obligatorisk bidrag. Opkrævningerne vil derfor også være tilsvarende lavere de efterfølgende 11 måneder, så du kun betaler den aftalte helårlige pris.