Spørgsmål og svar – Rejseforsikring

Vi har samlet nogle af de typiske spørgsmål, vi får når det drejer sig om rejseforsikring. Kan du ikke finde svar på netop dit spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice enten på mail eller telefon.

1. Behov for hjælp i udlandet?

Vi samarbejder med Falck Global Assistance, som har 24 timers alarmcentral, som du kan kontakte uanset hvor du befinder dig i verden på telefon 70 10 60 60 eller via vardia.fga@falck.dk

2. Hvor lange rejseperioder dækker min forsikring?

Du er dækket på private ferierejse ved op til en varighed på 60 dage. Ved rejser med en varighed over 60 dage bedes du kontakte os

3. Hvordan dækker min forsikring, hvis min datter skal på sprogrejse i England?

Du er dækket rigtig godt. Forsikringen dækker Studierejser og Studieophold i udlandet, når du er tilmeldt en uddannelsesinstitution ved ophold op til 60 dage.

4. Er jeg dækket af nogle af mine øvrige forsikringer, når jeg skal ud at rejse?

Ja, det vil du være.
Din indboforsikring dækker dit bagage med op til 50.000 kr. pr. skade i hele verden i op til 3 måneder.

Din ulykkesforsikring dækker inden for Norden uden tidsbegrænsning samt under rejse og ophold i resten af verden i indtil 2 år.

Derudover vil du være dækket med din bilforsikring og vejhjælp, hvis du kører på bilferie i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grønt kort-ordningen.

5. Jeg har en kronisk lidelse – hvordan dækker min rejseforsikring?

Din forsikring dækker dig også selv om du har en kronisk lidelse, men du skal være opmærksom på, om du er rask nok til at rejse – inden du bestiller rejsen og umiddelbart inden du skal rejse.

Da forsikringen tager forbehold for kroniske eller eksisterende sygdomme/lidelser, som ikke er stabile, eller hvis du har været syg eller er kommet til skade for nylig, er du som udgangspunkt ikke dækket herfor. Hvis du søger om forhåndsgodkendelse, kan du på forhånd få at vide, om eller hvordan forsikringen dækker på din rejse. Vurderingen bliver foretaget af medicinsk uddannet personale på baggrund af lægelige oplysninger, som du selv skal rekvirere fra din læge eller hospitalet.

Du skal søge om forhåndsgodkendelse, hvis du har en kronisk sygdom eller eksisterende sygdomme/lidelser, der har medført en eller flere af nedenstående situationer:

  • at du er blevet indlagt på et hospital
  • at du har fået ændret din medicinering
  • at du har været hos lægen ud over almindelig kontrol
  • at du er blevet henvist fra lægen til yderligere vurdering eller behandling
  • at du er blevet dårligere, uden at du har søgt læge, selv om det reelt var nødvendigt
  • at du er udeblevet fra et aftalt kontrolbesøg
  • at du har standset behandlingen eller har fået afslag på behandling
  • at du kendte til behandlingsbehovet, inden du bestilte forsikringen eller rejsen.

Forhåndsvurderingen gælder for en konkret rejse, så næste gang, du skal rejse, skal du igen sikre dig, at dit helbred er klar til det. Husk også at få foretaget en forhåndsvurdering, hvis du ikke har været stabil med din sygdom, inden du bestiller din rejse.

6. Sygdom ifm. med ferierejse. Skal jeg forhåndsvurderes ved almindelig forbigående sygdom?

Forsikringen dækker sygdom, der opstår akut på rejsen. Forsikringen dækker ikke, hvis sygdommen har vist symptomer i de sidste 2 måneder inden din rejse – eller 2 måneder før, at du bestiller din rejse.

Hvis du har haft en forbigående sygdom inden for de sidste 2 måneder, hvor du har været til lægen, fået medicin, været til ekstra undersøgelser på hospitalet eller har været indlagt – så skal du kontakte os for at få en forhåndsvurdering, for at være sikker på, at du vil være dækket, hvis sygdommen skulle dukke op igen på rejsen.

Det koster ikke noget at få en forhåndsvurdering, når du har en forsikring hos os.

Du kan søge om en forhåndsgodkendelse ved enten at kontakte os på telefon 70106060 eller ved at sende en e-mail til vardia.fga@falck.dk.

7. Jeg har lige været hos min egen læge, og han siger, at jeg godt kan rejse?

Det er aldrig din egen læge eller den behandlende læge, der kan vurdere, om du vil være dækket af forsikringen på din rejse. Det er kun os, som forsikringsselskab, der foretager den vurdering.

Vores læger er specialister og har stor erfaring med, hvordan sygdomme eller symptomer på sygdomme kan udvikle sig på en rejse.

Du skal derfor altid kontakte os på telefon 70106060 eller ved at sende en e-mail til vardia.fga@falck.dk

Din forhåndsvurdering kan enten give dig fuld dækning på din rejse, eller give et forbehold for dækning på din rejse.

Det koster ikke noget at få en forhåndsvurdering, når du har en forsikring hos os.

8. Skal jeg lægge penge ud for lægebehandling?

Vi stiller garanti for behandling, hvis du kommer til skade eller bliver alvorlig syg, så du skal indlægges på hospital.

Regningen for lægebehandlingen vil blive sendt til os, hvorefter vi overføre r pengene direkte til behandlingsstedet.

Er der tale om et ganske almindeligt lægebesøg, beder vi dig selv lægge penge ud på stedet, hvis du kan. Du får beløbet refunderet, når du kommer hjem. I de tilfælde, hvor du ikke selv er i stand til at lægge penge ud, gør vi det selvfølgelig.

Særligt ved rejser til USA og Canada er det vigtigt, at du kontakter os ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Vi har oplevet, at nogle kunder har betalt enorme beløb til læger, der bliver tilkaldt til hotellet. For at undgå dette, skal du kontakte os for råd og vejledning.

Når du bruger det blå kort på rejsen, vil du i nogle lande blive bedt om at betale en andel af behandlingsudgiften. Vi refunderer andelen af behandlingsudgiften og de udgifter til medicin, som du har haft, når du kommer hjem på samme måde som beskrevet ovenfor.

Hvis du har udgifter på din rejse, som er dækket af forsikringen, skal du kontakte os, når du er kommet hjem igen.

9. Skal jeg have det blå kort med på rejsen, når jeg har en rejseforsikring?

Ja, det vil vi helt klart anbefale dig, at gøre. Din forsikring sikrer, at du får behandling – enten på et offentligt eller et privat hospital.

Når du har det blå kort med på rejsen, bliver det nemmere for dig, at få adgang til en offentlig behandling, og du risikerer ikke at blive afvist eller blive opkrævet betaling for hele beløbet.

Det blå sygesikringskort (EU-sygesikringskortet) gælder inden for EU og EØS-landene, dvs. EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det blå sygesikringskort giver dig ret til samme behandling som borgerne i det land, du befinder dig i. Behandlingen gives af læger og klinikker, der er tilknyttet det offentlige sundhedsvæsen. Du kan altså ikke forvente dækning via det blå sygesikringskort på private klinikker og hospitaler.

Reglerne for offentlig behandling er ikke ens i alle lande. Nogle ydelser kan være dækket i ét land, mens de kan være helt undtaget i et andet. Herudover kan der være regler om egenbetaling for behandling. På patientombuddets hjemmeside (www.patientombuddet.dk) kan du finde information om dækningen i de enkelte lande.

Det blå kort er dit bevis for, at du er sikret under EU-sygesikringen. Sørg for at have det blå kort med, når du skal ud at rejse, og vis det, når du henvender dig for at modtage behandling eller medicin. Det blå kort kan bestilles på www.borger.dk eller hos din kommune.

I de tilfælde, hvor det blå sygesikringskort ikke dækker udgifterne til behandling, er du dækket af din rejseforsikring.

10. Kan jeg vælge, at have min forsikring uden selvrisiko?

Ja, du kan selv vælge, om du vil have forsikringen med eller uden selvrisiko. Vælger du en selvrisiko, bliver forsikringen naturligvis billigere, men du skal selv betale for en del af skaden.

11. Hvordan opkræves forsikringen?

Forsikringen opkræves som udgangspunkt hver måned via Betalingsservice.